SERVICES


  • profile05.jpg
    ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบุขนาดที่แม่นยำ ออกแบบแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว...

  • Service02.jpg
    จัดทำขึ้นรูปแม่พิมพ์ (โมลด์) โดยใช้เครื่อง CNC ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของโรงงานโดยตรง ซึ่งสามารถมั่นใจในการควบคุมคุณภาพ ของการผลิตตั้งแต่ต้นจนถึงการผลิตขั้นตอนสุดท้าย ใส่ใจให้คำป...