ABOUT

บริษัท อาร์ตแพค แอนด์ ดิสเพลย์ จำกัด

เป็นผู้ประกอบการผลิต สินค้าของเราออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปด้วยระบบสูญญากาศ กว่า 20 ปี

              เริ่มดำเนินการจัดทำระบบคุณภาพ GMP/HACCP เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 มีที่ตั้งโรงงานผลิต 2 แห่ง สำนักงานใหญ่ที่อยู่ จังหวัดสมุทรปราการ กับสำนักงานสาขาที่อยู่ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพัฒนาปรับเปลี่ยนให้มีกำลังการผลิตตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า
              เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ กระจายการแข่งขันให้แก่ผู้ค้ารายย่อย และเราจะไม่ละเลยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราพร้อมที่จะร่วมงานสร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรมของท่านให้เป็นจริง